Len chân tường EG

-

Chất liệu: Với các loại chất liệu gỗ khác nhau cũng ảnh hưởng đến giá thành của sản phẩm. Với len nhựa thì chất liệu nhựa PS sẽ khác với nhựa PVC và nhựa PU.

Mẫu mã, số lượng: Tùy vào số lượng và mẫu mã của sản phẩm mà ảnh hưởng đến giá. Đối với những loại len chân tường có hình dạng phức tạp thì giá thành sẽ cao hơn những loại len đơn giản