Lam 3 sóng Hàn Quốc L03-113

-

Loại sản phẩm: Lam 3 sóng

Chất liệu: Nhựa PS

Mẫu mã: Trắng

Kích thước: 122 x 12 x 3.000mm

Bảo hành 10 năm.