Dark Dunnington Oak EPL075

-

Sàn gỗ Egger Pro Aqua Dark Dunnington Oak EPL075 là một bề mặt mô phỏng gỗ sồi cổ điển rất tự nhiên trong một màu tối, sản phẩm hướng tới một chuẩn mực cao cấp và hiện đại mới.