Tấm nano phẳng NANOVIP125-008

-

Mã sản phẩm NANOVIP125-008

Kích thước 9x125x3000mm

Bảo hành 10 năm