Tấm nano phẳng NANOVIP125-005

-

Mã sản phẩm NANOVIP125-005

Kích thước 9x125x3000mm

Bảo hành 10 năm