Khách hàng có thể thanh toán ngay tại Trung tâm trưng bày sản phẩm
Hoặc thanh toán tại nhà sau khi nhân viên Gas Hoàng Phương giao hàng và hóa đơn đầy đủ cho Quý khách.